"honorary mayor" — Słownik kolokacji angielskich

honorary mayor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): honorowy burmistrz
  1. honorary przymiotnik + mayor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was named an honorary mayor for the Games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo