ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"current employee" — Słownik kolokacji angielskich

current employee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny pracownik
  1. current przymiotnik + employee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During their first five years on the job, new workers will be paid 10 percent less than current employees.