"current edition" — Słownik kolokacji angielskich

current edition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna edycja
  1. current przymiotnik + edition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Looks like they may be due for a new one, since the current edition is around 1.5 years old.

    Podobne kolokacje: