"current government" — Słownik kolokacji angielskich

current government kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny rząd
  1. current przymiotnik + government rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The current government does not have our best interest in mind.