"current record" — Słownik kolokacji angielskich

current record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekord bieżący
  1. current przymiotnik + record rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their current record at home including the playoffs is 25-2.

    Podobne kolokacje: