"current model" — Słownik kolokacji angielskich

current model kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny model
  1. current przymiotnik + model rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As of 2006, the current model for 35mm is the F8.

    Podobne kolokacje: