"Current information" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: current information
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Informacja bieżąca
  1. current przymiotnik + information rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    See the body of the main text for current information.