"current information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacja bieżąca
  1. current przymiotnik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    See the body of the main text for current information.