"current quarter" — Słownik kolokacji angielskich

current quarter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżący kwartał
  1. current przymiotnik + quarter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The system will produce the first reading on the current quarter in a matter of days.

    Podobne kolokacje: