"current chief" — Słownik kolokacji angielskich

current chief kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny szef
  1. current przymiotnik + chief rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is traditional for the current chief of staff to read the Christmas story to the ward's young patients.

    Podobne kolokacje: