BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current przymiotnik

current + rzeczownik
Kolokacji: 997
current system • current location • current level • current issue • current law • current event • current situation • current rate • ...
przysłówek + current
Kolokacji: 3
most current • completely current • longer current
current + przyimek
Kolokacji: 10
current in • current of • current with • current on • current through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) in, of, with, on, through, ...
Kolokacji: 10
1. current in = obecny w current in
2. current of = obecny z current of
3. current with = obecny z current with
4. current on = obecny na current on
5. current through = obecny całkowicie current through
6. current to = obecny aby current to
7. current at = obecny przy current at
8. current from = obecny z current from
9. current for = obecny dla current for
10. current between = obecny pośrodku current between

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.