"current role" — Słownik kolokacji angielskich

current role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna rola
  1. current przymiotnik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He soon after took his current role as political editor.

    Podobne kolokacje: