"current at" — Słownik kolokacji angielskich

current at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny przy
  1. current przymiotnik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    During these three years, the builders were faced with many challenges because of the strong current at that point in the river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo