BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"current of" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "current of" po angielsku

rzeczownik
 1. nurt czegoś (np. niezadowolenia)
  There is a strong current of opinion against such solution. (Istnieje silny nurt opinii przeciwko takiemu rozwiązaniu.)
  You can read about a growing current of dissatisfaction. (Możesz przeczytać o rosnącym nurcie niezadowolenia.)

"current of" — Słownik kolokacji angielskich

current of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny z
 1. current przymiotnik + of przyimek
  Silna kolokacja

  Some 600 current and former members of the military were invited to the film's premiere.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo