"completely current" — Słownik kolokacji angielskich

completely current kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie obecny
  1. completely przysłówek + current przymiotnik
    Silna kolokacja

    Over on the Mozilla side, similarly, Firefox, they brought themselves completely up, completely current.

powered by  eTutor logo