"current through" — Słownik kolokacji angielskich

current through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny całkowicie
  1. current przymiotnik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    I had been asleep for months, with a current pulsing through my brain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo