"current from" — Słownik kolokacji angielskich

current from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny z
  1. current przymiotnik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    Would you expect salt water to get the necessary 9v current from the machine onto my skin?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo