"current between" — Słownik kolokacji angielskich

current between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny pośrodku
  1. current przymiotnik + between przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Her hand covered his, sealing the current between them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo