"current game" — Słownik kolokacji angielskich

current game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna gra
  1. current przymiotnik + game rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Instead, they just effectively dumped the current game and started working on the next one anyway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo