"current scheme" — Słownik kolokacji angielskich

current scheme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżący plan
  1. current przymiotnik + scheme rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is no place for sloth in the current scheme.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo