"current strategy" — Słownik kolokacji angielskich

current strategy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżąca strategia
  1. current przymiotnik + strategy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The current strategy is essentially to work from the inside out.

powered by  eTutor logo