"longer current" — Słownik kolokacji angielskich

longer current kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłuższy obecny
  1. long przysłówek + current przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Invalid" means that a copy used to exist in the cache, but it is no longer current.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo