"current frame" — Słownik kolokacji angielskich

current frame kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna rama
  1. current przymiotnik + frame rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In her current frame of mind, Marie would be more hindrance than help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo