"current purpose" — Słownik kolokacji angielskich

current purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny cel
  1. current przymiotnik + purpose rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Plainly it was something very much to the current purpose and urgent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo