"current figure" — Słownik kolokacji angielskich

current figure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna liczba
  1. current przymiotnik + figure rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Between 1997 and 2011 passenger traffic increased over 140% to the current figure of 579,329.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo