"current design" — Słownik kolokacji angielskich

current design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny projekt
  1. current przymiotnik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    The current design was made official in 1994, but the flag has been used since 1989.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo