"current on" — Słownik kolokacji angielskich

current on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny na
  1. current przymiotnik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    The school makes heavy use of its three computer rooms, and staff members keep current on teaching techniques.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo