"current champion" — Słownik kolokacji angielskich

current champion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny mistrz
  1. current przymiotnik + champion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are the current champions, having won the tournament in the 2011-12 season.