BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"current value" — Słownik kolokacji angielskich

current value kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktualna wartość
  1. current przymiotnik + value rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Therefore his number of days in one year was 365.25016, which is 11 minutes longer than the current value.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo