"Current position" — Słownik kolokacji angielskich

Current position kolokacja
Popularniejsza odmiana: current position
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pozycja bieżąca
  1. current przymiotnik + position rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At their current position, they could be here in 59.5 minutes.