"Current condition" — Słownik kolokacji angielskich

Current condition kolokacja
Popularniejsza odmiana: current condition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecna kondycja
  1. current przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Again, however, the picture of current conditions is far from clear.