"current coach" — Słownik kolokacji angielskich

current coach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny trener
  1. current przymiotnik + coach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Below you will find a list with current head coaches.

    Podobne kolokacje: