KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"current lineup" — Słownik kolokacji angielskich

current lineup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny lineup
  1. current przymiotnik + lineup rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Originally 16 in number, within two months they were down to 9, and the current lineup of 11 was fixed three years ago.

    Podobne kolokacje: