"current Mayor" — Słownik kolokacji angielskich

current Mayor kolokacja
Popularniejsza odmiana: current mayor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Burmistrz
  1. current przymiotnik + mayor rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I'm not sure any current mayor can take credit for that."

    Podobne kolokacje: