"current debate" — Słownik kolokacji angielskich

current debate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna debata
  1. current przymiotnik + debate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This view is at the heart of the current debate.

    Podobne kolokacje: