"Current member" — Słownik kolokacji angielskich

Current member kolokacja
Popularniejsza odmiana: current member
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny członek
  1. current przymiotnik + member rzeczownik
    Silna kolokacja

    Also many are either current or former members of the fire service.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo