"current member" — Słownik kolokacji angielskich

current member kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny członek
  1. current przymiotnik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Also many are either current or former members of the fire service.

    Podobne kolokacje: