"current capacity" — Słownik kolokacji angielskich

current capacity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna pojemność
  1. current przymiotnik + capacity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The current capacity of the ground includes 10,887 seats with no standing areas available.

podobne do "current capacity" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "current capacity" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik