"Current owner" — Słownik kolokacji angielskich

Current owner kolokacja
Popularniejsza odmiana: current owner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny właściciel
  1. current przymiotnik + owner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current owners have made some changes of their own in the last 40 years.

    Podobne kolokacje: