"current terminus" — Słownik kolokacji angielskich

current terminus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny stacja końcowa
  1. current przymiotnik + terminus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1970, the eastern end was cut back to its current terminus.

    Podobne kolokacje: