"Current production" — Słownik kolokacji angielskich

Current production kolokacja
Popularniejsza odmiana: current production
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecna produkcja
  1. current przymiotnik + production rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Current production is 750 cars, with a staff of 150.