"current production" — Słownik kolokacji angielskich

current production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna produkcja
  1. current przymiotnik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Current production is 750 cars, with a staff of 150.

powered by  eTutor logo