"current rule" — Słownik kolokacji angielskich

current rule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bieżąca zasada
  1. current przymiotnik + rule rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The current rules last through the end of the 1998-99 season.

    Podobne kolokacje: