"current research" — Słownik kolokacji angielskich

current research kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne badanie
  1. current przymiotnik + research rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How did I know this without reading up on the current research?