"Current research" — Słownik kolokacji angielskich

Current research kolokacja
Popularniejsza odmiana: current research
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecne badanie
  1. current przymiotnik + research rzeczownik
    Silna kolokacja

    How did I know this without reading up on the current research?