"current regulation" — Słownik kolokacji angielskich

current regulation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżący przepis
  1. current przymiotnik + regulation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But at the moment there are no plans for any change in current regulations.