"current practice" — Słownik kolokacji angielskich

current practice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżąca praktyka
  1. current przymiotnik + practice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said no one had made an issue of the current practices.