"Current Debate" — Słownik kolokacji angielskich

Current Debate kolokacja
Popularniejsza odmiana: current debate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecna Debata
  1. current przymiotnik + debate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This view is at the heart of the current debate.

    Podobne kolokacje: