"current generation" — Słownik kolokacji angielskich

current generation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna generacja
  1. current przymiotnik + generation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The literacy rate among the current generation is above 90%.