"current Chairman" — Słownik kolokacji angielskich

current Chairman kolokacja
Popularniejsza odmiana: current chairman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Przewodniczący
  1. current przymiotnik + chairman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The current chairman is the third person to hold that post.